Skip to content
  • Opcja 1 – Klient sam odprawia swoje towary
  • Opcja 2 – My zajmujemy się odprawą celną towarów klienta, przygotowujemy dokumenty importowe oraz zajmujemy się kontaktem z agencją celną

Głównym problemem przy imporcie z Chin, jest odprawa celna produktów w Polsce, przygotowanie produktów do odprawy, naniesienie na nich niezbędnych oznaczeń oraz skompletowanie i przetłumaczenie wszystkich dokumentów wymaganych do odprawy. Możemy się tym wszystkim zająć.